ZASADY MOJEJ PRACY

Zanim rozpocznę psychoterapię, poprzedzam ją konsultacjami. Czasami wystarczy jedno spotkanie a czasami kilka zwykle nie przekracza 3. Dopiero po konsultacji rozpoczynam psychoterapię.

 • Czas trwania konsultacji wynosi 50 minut.
 • Czas trwania psychoterapii indywidualnej wynosi 50 minut.
 • Czas trwania psychoterapii małżeńskiej/pary wynosi 50 minut.
 • Czas trwania terapii rodzinnej wynosi 50 minut.
 • Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają 50 minut. Pierwsze spotkania mają charakter konsultacji (od 1 do kilku sesji), podczas których podejmujemy decyzję o rozpoczęciu terapii oraz ustalamy jej cele i zasady.
 • Cele i zasady terapii ustalane są indywidualnie z terapeutą w formie ustnego kontraktu za obopólną zgodą.
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy informacji przekazywanych przez pacjenta podczas sesji i nie ujawniania faktu korzystania z terapii osobom trzecim. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia, zdrowia pacjenta lub innych osób.
 • W przypadku współpracy z innymi specjalistami leczącymi pacjenta (np. psychiatrą) psychoterapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje, których ujawnienie służy procesowi leczenia.
 • Terapeuta podlega superwizji co służy ulepszaniu jego pracy i lepszej opiece nad pacjentem. Podczas omawiania pacjentów z innymi terapeutami dba o anonimowość pacjenta.
 • W przypadku odwołania sesji pacjent jest zobowiązany poinformować o tym fakcie terapeutę najpóźniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem.
 • Usługi psychoterapeutyczne są odpłatne, w przypadku spóźnienia pacjent płaci za całą sesję, sesja nie jest przedłużana.
 • Aby terapeuta mógł skutecznie pomagać, w czasie trwania terapii pacjent jest zobowiązany do informowania terapeuty o znaczących faktach ze swojego życia i o swoich przeżyciach.