Każda rodzina jest jak system naczyń połączonych – wszyscy wpływają na wszystkich i czasem problemy jednego członka rodziny są zwierciadłem problemów innej osoby.

Terapia rodzinna to forma terapii, której celem jest przywrócenie silnej więzi i rozwiązanie konfliktów uniemożliwiających szczęśliwe i harmonijne życie. Wspólnie szukamy źródła problemu, a psychoterapeuta wspiera w formułowaniu pragnień i oczekiwań poszczególnych osób.

Efektem terapii rodzinnej jest przywrócenie bliskości, wsparcia i wzajemnego zrozumienia w rodzinie.