Najczęstszym celem psychoterapii grupowej jest spowodowanie takich przemian w nas, w naszym zachowaniu, myśleniu i mówieniu, dzięki którym będziemy potrafili budować bardziej satysfakcjonujące relacje z ludźmi, rodziną.

  • W grypie terapeutycznej można w bezpieczny sposób doświadczyć i zrozumieć powody frustracji, cierpienia i niemocy w relacjach.
  • W grupie terapeutycznej, dzięki więzi jaka się wytwarza oraz zaufaniu można dzielić się najbardziej osobistymi przeżyciami, których nikt nie oceni.
  • W grupie terapeutycznej można się nauczyć, jak rozwijać wolne od zniekształceń relacje z innymi. Członkowie grupy, dzięki informacjom zwrotnym grupy oraz autorefleksji i samoobserwacji, stają się świadomi swoich zachowań w kontakcie z innymi ludźmi.
  • W grupie terapeutycznej możemy poznać bardziej nasze ograniczenia, nieadaptacyjne zachowania, wzorce i schematy postępowania.
  • W grupie terapeutycznej możemy doświadczyć, zobaczyć i poczuć wpływ naszego zachowania na uczucia innych ludzi.
  • W grupie terapeutycznej odkrywamy naszą moc, nasz potencjał do zmiany, zdolności do niekończącego się rozwoju.

WYJAZDOWE WARSZTATY  PSYCHOTERAPEUTYCZNE
18-20 lutego 2022 – Siedlisko Plajny Ogród Dobrych Myśli – „Spełniona, czyli Pani swojego życia”

20-22 maja 2022 – Niebo do wynajęcia – „Silna, sprawcza i szczęśliwa w kobiecej energii”

ZAMKNIĘTA GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA
Od października 2022 – rusza kolejna edycja 8. miesięcznej zamkniętej grupy psychoterapeutycznej, spotkania raz w tygodniu 2 godziny – nabór trwa.