Najczęstszym celem psychoterapii grupowej jest spowodowanie takich przemian w nas, w naszym zachowaniu, myśleniu i mówieniu, dzięki którym będziemy potrafili budować bardziej satysfakcjonujące relacje z ludźmi, rodziną.

  • W grypie terapeutycznej można w bezpieczny sposób doświadczyć i zrozumieć powody frustracji, cierpienia i niemocy w relacjach.
  • W grupie terapeutycznej, dzięki więzi jaka się wytwarza oraz zaufaniu można dzielić się najbardziej osobistymi przeżyciami, których nikt nie oceni.
  • W grupie terapeutycznej można się nauczyć, jak rozwijać wolne od zniekształceń relacje z innymi. Członkowie grupy, dzięki informacjom zwrotnym grupy oraz autorefleksji i samoobserwacji, stają się świadomi swoich zachowań w kontakcie z innymi ludźmi.
  • W grupie terapeutycznej możemy poznać bardziej nasze ograniczenia, nieadaptacyjne zachowania, wzorce i schematy postępowania.
  • W grupie terapeutycznej możemy doświadczyć, zobaczyć i poczuć wpływ naszego zachowania na uczucia innych ludzi.
  • W grupie terapeutycznej odkrywamy naszą moc, nasz potencjał do zmiany, zdolności do niekończącego się rozwoju.