Oferuję psychoterapię:

 • Indywidualną
 • Małżeństw/par
 • Rodzinną
 • Grupową

Zapraszam osoby skierowane przez specjalistów oraz szukające pomocy z własnej inicjatywy.

Przykładowe sytuacje, w których mogę pomóc:

 • Kryzysy emocjonalne
 • Dolegliwości somatyczne, które nie mają podstaw fizjologicznych
 • Stany lękowe
 • Depresje
 • Problemy ze snem
 • Zaburzenia jedzenia – bulimia, anoreksja, objadanie się
 • Problemy w związku, w rodzinie, w innych ważnych relacjach
 • Trudności w utworzeniu szczęśliwego związku
 • Problemy z dziećmi
 • Stresy i problemy związane z pracą zawodową albo nauką
 • Problemy egzystencjalne – lęk przed śmiercią, samotność, brak sensu życia
 • Sytuacje kryzysowe, bolesne przeżycia, utrata bliskiej osoby
 • Obsesje
 • Czynności przymusowe
 • Problemy z akceptacją siebie
 • Chęć poprawy jakości życia